Upitnik za firme

Poštovani,

Pre nego Vas otvorimo kao našeg kupca, moramo da Vam napomenemo o našim uslovima:

  1. Valuta plaćanja je izražena na fakturi i iznosi 7 dana
  2. Potreban nam je kontakt i ime osobe zadužene za plaćanje
  3. Ko su ovlašćeni korisnici naših usluga i kako da znamo ko je ovlašćen da potpiše fakturu u Vaše ime
  4. Fotokopija lične karte i saglasnost Vaše ovlašćene osobe za otvaranje računa kod nas
  5. Da li postoje finansijska ograničenja do koliko sme da glasi faktura

Ukoliko ste saglasni sa gore pomenutim stavkama, molimo Vas za potvrdu i potrebne informacije.